home-button
portfolio-button
motivatie-button
evangelie-button
diversen-button
reactie-button
links-button

Waarom schilder ik zoals ik schilder...

Ik ben Evert Buiten (1964) en ben afkomstig uit de stad Groningen.
Al verscheidene jaren woon ik in Zuidhorn, waar ik aan huis schilder.


Inspiratie

Mijn grote inspiratie vind ik in God. De God van de Bijbel: JHWH (Jahweh).
Hij schiep een natuur die constant in beweging is. En van waaruit alles getuigt dat Hij het heeft gemaakt.
God gaat alles opnieuw maken (Openbaringen 21 vers 5). En dan nog mooier.
Dat belooft dus veel goeds!

Evangelie

De boodschap van de Bijbel, die we evangelie noemen, vormt mijn bron om te schilderen.
God schiep en doet dat steeds weer opnieuw.

In het evangelie gaat het om Jezus Christus, die als Zoon van God naar de wereld kwam om deze te redden. Hij doet dat al scheppend: door zijn heilige Geest, die mensen opnieuw (nl. geestelijk)
geboren doet worden, als ze zich bekeren en zich op Hem richten.
De Bijbel noemt dat een 'nieuwe schepping'.

God is licht

De Bijbel zegt dat God licht is. Hij heeft het licht gemaakt, maar Hij is zelf ook licht.

Licht is voor kunsenaars al jaren het uitgangspunt voor schilderijen. Jezus Christus is het licht voor de wereld. De lichten in mijn werken hebben daarom vaak een diepere betekenis van licht: Jezus. Oftwel: het Licht van God.
Ik wil door mijn schilderijen het boeiende van de schepping en het evangelie tonen. En dat dat ook het verlangen 'naar meer' mag oproepen.
Want als God onze harten gaat vullen, gaan we uiteindelijk voldoening krijgen.

...maar wie gedronken heeft van het water dat Ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid, maar het water, dat Ik hem zal geven, zal in hem worden tot een fontein van water, dat opspringt tot het eeuwige leven.
Johannes 4 vers 14

En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende: Indien iemand dorst heeft, hij komt tot Mij en drinkt! Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.
Johannes 7 vers 37 en 38

Als we onszelf in Jezus verliezen zal Hij ons vullen: zichzelf in ons uitwerken.
Dan is ons hart pas echt verlicht: door Hem.