home-button
portfolio-button
motivatie-button
evangelie-button
diversen-button
reactie-button
links-button

Evangelie

U ziet dat een aantal schilderijen rechtstreeks verwijzen naar het evangelie. Dat is het evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God. Dat vinden we in de Bijbel.

Blijde boodschap
Evangelie betekent eigenlijk: blijde boodschap. En dat is het ook. Want het betekent dat God ons redding aanbiedt. Gratis. Redding waarvan? Wel, het eeuwige oordeel.

Dat is een serieuze zaak. Want doordat wij mensen niet leven volgens Gods bedoeling (dat zegt de Bijbel),is er normaal gesproken geen contact met God mogelijk, laat staan léven met God. ‘Wij missen Gods heerlijkheid’, schrijft de Bijbel ergens.

Probleem
Is dat dan zo’n probleem? Ja. Want God heeft ons gemaakt met een doel. En aan dat doel beantwoorden we niet. Wij geen van allen. ‘Niemand is rechtsvaardig, zelfs niet één’, zegt de Bijbel.

Dat doel was: leven voor Hém, in harmonie met Hem. Door Hem te passeren in ons leven is dat onmogelijk geworden. We leven eigenlijk als kunstwerken die niets met de (hun) kunstenaar te maken willen hebben… Dat is nogal wat, want als kunstwerken hun maker niet als maker erkennen, wat zal de maker er dan mee gaan doen?

Zand erover?
Dat kon ook niet ‘even’ goedgemaakt worden, zo van ‘zand erover’ en klaar. Want de Bijbel zegt ook dat God volmaakt rechtvaardig is. Dat houdt dan ook in dat, als iemand een fout begaat, die fout goedgemaakt moet worden. Voor de volle honderd procent.

Maar omdat wij altijd zonden doen ten opzichte van een volmaakte God is het een vicieuze cirkel. We komen daar niet uit. Het zijn geen ‘foutjes’, maar dingen in ons doen en laten, waarbij we God buiten spel zetten en zelf alleen bepalen wat we wel of niet doen.

De Bijbel zegt dat God ‘heilig’ is. En als je leest hoe God is, dan is Hij zó volmaakt, dat Hij een afkeer heeft van elke vorm van smet. Het komt hier op neer: wij mensen kunnen het zelf niet goedmaken met God. Met vuile handen kan je geen schone dingen doen. Het is onmogelijk. Wij kunnen niets verdienen. Het is alsof we een persoonlijke schuld hebben van honderden miljarden euro’s, maar we beschikken zelf over slechts enkele euro’s. Bij wijze van spreken. We zijn dus gewoon failliet. Kansloos.

Herstel: bloed erover!
Gods plan was echter buitengewoon creatief: Hij ging Zelf betalen voor de fouten. Hij nam alle (alle!) schuld van de mensheid op zich en ging bereidwillig sterven aan het kruis, in de persoon van Jezus Christus. Jezus deed zelf geen enkele zonde. Maar de straf van onze zonde ging geheel over op Jezus. Hij kreeg alle straf. Jawel: onze straf. Poeh! Dat is de werkelijkheid. Zijn bloed vloeide, waarmee aan Gods eis werd voldaan en de straf is 'afgehandeld'.

Maar wat vraagt God dan van ons?
Dat we Jezus Christus aanvaarden als onze redder, onze verlosser. Hij neemt onze hoge rekening weg, zodat die er gewoon niet meer ís. De Bijbel noemt dat verzoening. God verzoent onze schuld, die we hebben ten opzichte van Hem, zelf!
Voorwaarde? Geloof en bekering. Oprechtheid. Écht er voor gaan; niet half, of onder voorbehoud, of door eerst even te proberen. Ons leven aan Jezus geven. Een bewuste stap zetten.

Waarom deed Hij dat?
Waarom heeft Jezus Christus in onze plaats de straf gedragen? Antwoord: uit liefde. God heeft ons als ‘kroon van de schepping’ buitengewoon lief, zag ons van Hem wegdwalen en wilde ons terug hebben. Omdat wij dat zelf niet konden kwam Hij naar óns toe.

God met ons
Jezus is de ‘Immanuel’ genoemd: God met ons. Hij kwam naar ons, om ons te redden. Maar door zijn kruisiging en dood.
En na Jezus’ dood, wat is er daarna gebeurd? Jezus is opgestaan uit de dood. Hij is niet dood gebleven, maar echt opgestaan, door Zijn Goddelijke kracht. En dat is geweldig, want dit betekent dat wie in Hem gelooft evenals Hij eens zal opstaan uit de dood, om daarna nooit (nooit!) meer te sterven. Hij heeft de dood verslagen. Jezus leeft voor altijd! Dus ook nu.

Daarna is er nog meer gebeurd: Jezus is naar de hemel opgestegen en heeft de zege a.h.w. naar God gebracht. Vervolgens is Hij in de persoon van de heilige Geest gaan wonen in de harten van de gelovigen.

Als iemand tot gelooft komt, gaat God letterlijk in hem of haar wonen, met Zijn heilige Geest. Dat is nogal wat. Dat ga je ook merken. Soms direct, soms na een tijdje. De Geest die van God uitgaat wil ons leren uit de Bijbel en ons hart overtuigen van Zijn goedheid. De heilige Geest laat ook het verlangen naar God in ons hart groeien.

Hoe gaat het verder?

Jezus wil ons leven gaan leiden. Hij wil onze leider worden. Hij, als onze Heer. Wij zijn dan volgelingen, discipelen. Dat klinkt nogal volgzaam. Aan de ene kant klopt dat, want je moet jezelf uit handen geven. Maar er zit een andere kant aan. De clou is dat onze Schepper álles uit ons wil halen wat erin zit, zoals de kunstenaar dat heeft bedacht.

Als we Hem toelaten ons leven te veranderen gaat Hij er uiteindelijk iets heel moois van maken. Uiteindelijk. Want op aarde is dat niet altijd even goed zichtbaar. Christenen gaat net zo goed de fout in als niet-christenen. Ook al hebben oprechte christenen de heilige Geest van God in hun hart, ze luisteren soms slecht naar Hem. Dan is ons raam beslagen en maken we verkeerde beoordelingen of keuzes.
Maar door zijn heilige Geest wil Hij ons leren om naar Jezus te kijken, van Hém te leren. Niet alleen in dit aardse leven, maar ook -of misschien wel juist- in de eeuwigheid, als we bij God mogen zijn en Hij ‘alles zal zijn in allen’, zoals de Bijbel zegt. Dat is geen bedreiging, maar een uitnodiging. Een vervulling.

Dan komen we er achter dat de mens is gemaakt om voor God te leven en elkaar te dienen. In een perfecte harmonie. Dat is eigenlijk ondenkbaar, gezien de haat en nijd in de wereld. Maar God heeft het zo bedacht en beloofd. Als God het belooft kunnen we er op vertrouwen (wat geloof in feite is: vertrouwen) dat het gebeurt. Want alles wat God belooft gaat gebeuren.
Er komt een persoonlijke relatie tot stand tussen Jezus en jou. Een relatie die je leert onderhouden door bidden en bijbellezen. Door zingen, door contacten met andere christenen. Een relatie waarbij de je gaandeweg gaat merken dat God in je leven is en je een weg wijst.

Tot geloof komen
Wat gebeurt er als je ‘tot geloof komt’? Dan erken je dat je, zoals alle andere mensen, schuldig staat tegenover God. Dat die schuld is weggenomen door Jezus Christus, door Zijn kruisdood. Dat spreek je uit naar God toe. Als je daarin oprecht bent zal God dat als rechtvaardig beschouwen. Want God kent je hart. Als je eerlijk bent naar Hem, dan weet Hij dat. Jezus Christus is dan je plaatsvervanger. Hij neemt je schuld over.

Waarom zeg ik dit allemaal? Omdat dit, beste mensen, het allerbelangrijkste is in het leven. We worden zo vaak opgeslokt door de dagelijkse hectiek, de vele beslommeringen in het leven. Het lijkt of we alleen voor het hier en nu leven. Maar de échte levensvragen zijn van wezenlijk belang, hoe hard we er ook omheen lopen, of dansen, of springen.

Ik zou niemand willen veroordelen. Integendeel. Maar de Bijbel zegt dat er Eén is die wel oordeelt. En dat oordeel is doorslaggevend.
Kies voor Jezus Christus als je Heer. Het is de beste en belangrijkste keuze die je kunt maken in je leven.

Het evangelie in een notendop

Het evangelie is bijna bizar, want wat is de boodschap van de Bijbel in een notendop?
God is schepper van alles De schepselen keren zich van Hem af
God kan alles vernietigen, maar ook herstellen; God kiest voor herstel.
God komt zelf in de persoon van Jezus, als méns en als God op aarde om als plaatsvervangend mens het oordeel te ondergaan in onze plaats.
God biedt iedereen aan zijn cadeau te ontvangen, via bekering tot Hem.
God wordt vervolgens in het hart van de gelovige ‘uitgestort’, zodat de heilige Geest van God in de mens garant staat voor eeuwig behoud. Eeuwig leven bij Hem.

Dus: God schiep, zag de mensheid ‘vallen’, kwam zelf het probleem oplossen en maakt de toekomst fantastisch door voor eeuwig in de gelovigen te gaan wonen.

Dat mensen, dát is de genade van het evangelie. Ongelooflijk. Dat ‘ongelooflijk’ vinden helaas veel mensen dus ook. En dat is triest, want de genade is volkomen gratis. En we kunnen er zelf niets aan bijdragen. Anders is genade ook geen genade meer. Maar: we moeten onze verantwoordelijkheid nemen. God heeft ons zo hoog in het vaandel staan, als grootste schepsel, dat wij zelf, ieder persoonlijk, voor de keuze staan of we God willen gehoorzamen of niet. Dat niet doen is een gemiste kans van megaomvang. Het aanvaarden is je geluk vinden in Jezus Christus. Ook van megaomvang.

Bijbelteksten

Hier ziet u enkele bijbelteksten, die de duidelijk de lijn van het evangelie aangeven:

Johannes 3 vers 16
: Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Johannes 17 vers 3: Het eeuwige leven, dat is dat zij u kennen, de enige ware God, en hem die u gezonden hebt, Jezus Christus.

Johannes 14 vers 6: Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij.'

1 Petrus 3 vers 18a: Ook Christus immers heeft, terwijl hij zelf rechtvaardig was, geleden voor de zonden van onrechtvaardigen, voor eens en altijd, om u zo bij God te brengen.

Romeinen 5 vers 8: Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren.

Handelingen 2 vers 32: Jezus is door God tot leven gewekt, daarvan getuigen wij allen.

Handelingen 2 vers 38: Petrus antwoordde: ‘Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de heilige Geest u geschonken worden.

Nu valt daar veel meer van te zeggen en wellicht ook nog wel eenvoudiger. Er zijn christenen die een geweldige gave van God hebben om alles goed uit te leggen. Bezoek dan eens een bijbelgetrouwe gemeente of kerk in uw omgeving waarvan bekend is dat ze échte christenen willen zijn, en niet alleen maar traditioneel.

Kijk ook eens op de linkpagina, als je meer wilt weten over het geloof in Jezus Christus.
Of stuur een reactie via de reactiepagina.

Evert Buiten